هاست لینوکس حرفه ای

هاست لینوکس 3000 مگابایت
 • 3000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سابدامین
 • Cpanel پنل مدیریت
 • بله امکان انتخاب PHP
 • آلمان موقعیت سرور
هاست لینوکس 5000 مگابایت
هاست لینوکس 10000 مگابایت
 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سابدامین
 • Cpanel پنل مدیریت
 • بله امکان انتخاب PHP
 • آلمان موقعیت سرور